ALAŞEHİR ST. JEAN KİLİSESİNİ 2022 YILINDA 17 BİN 237 KİŞİ ZİYARET ETTİ

KÜLTÜR 17.02.2023 - 08:24, Güncelleme: 17.02.2023 - 08:24
 

ALAŞEHİR ST. JEAN KİLİSESİNİ 2022 YILINDA 17 BİN 237 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Alaşehir’de, Antik Philedelphia kentinin akropolü durumunda olan Toptepe düzlüğünde bulunan tapınak kalıntıları ve yine Toptepe’nin kuzey eteklerinde bulunan tiyatro, Bizans döneminde yapılmış olan surlar ve doğu kapısı ile M.S VI. Yüzyıla ait St. Jean Kilisesi en önemli eserler arasında yer alıyor. Resmi olmayan verilere göre 2022 yılında yerli ve yabancı olmak üzere St. Jean Kilisesini 17 Bin 237 kişi ziyaret ettiği belirtildi.
Alaşehir’de, Antik Philedelphia kentinin akropolü durumunda olan Toptepe düzlüğünde bulunan tapınak kalıntıları ve yine Toptepe’nin kuzey eteklerinde bulunan tiyatro, Bizans döneminde yapılmış olan surlar ve doğu kapısı ile M.S VI. Yüzyıla ait St. Jean Kilisesi en önemli eserler arasında yer aldığını belirten Araştırmacı Tarihçi Mehmet Şahin, Havarilerden Loannes adına yapılan St. Jean Kilisesi; Ege bölgesindeki Hıristiyanlığın ilk çağlarına ait 7 kiliseden birisi. Resmi olmayan verilere göre 2022 yılında yerli ve yabancı olmak üzere St. Jean Kilisesini 17 Bin 237 kişi ziyaret ederek Manisa Turizminde ikinci sırada yerini aldı ”dedi. “ST. JEAN KİLİSESİ İNCİL’İN VAHİY BÖLÜMÜNDE İSMİ GEÇİYOR” İncil’in vahiy bölümünde adı geçen ve kendilerine mesaj gönderilen yedi kilise Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicia ve Ephesus Hıristiyanlığın ilk kiliseleri olarak kabul edildiğini belirten Araştırmacı Tarihçi Mehmet Şahin, ”Bu kiliselerin hepside Anadolu da olup, üç tanesi Sardes, Philadelphia ve Thyatira Manisa ili sınırları içerisinde yer almakta ve inanç turizmi kapsamında ziyaret edilmektedir ”dedi. “BU KİLİSELER HIRİSTİYANLIĞIN İLK KİLİSELERİ OLARAK KABUL EDİLİR” Şahin, ”Buradaki kilise sözcüğü kiliseden ziyade cemaat anlamındadır. İncil’in ilk bölümü yeni ahit olarak bilinir. Son bölümünde küçük Asya havarisi olarak bilinen “Havari Yuhanna” nın vahiylerini bildirir ve bu kısımda Dünyanın sonu, kıyamet günü kavramlarından söz edilir. Bu kitapta geçen ve kendilerine mesaj yollanan Yedi kilise Türkiye içerisindedir. Bu kiliseler Hıristiyanlığın ilk kiliseleri olarak kabul edilir. Kutsal kitabın son kısmı “Yuhanna’nın Apokalips’i diye tanınır. Bazı durumlarda bu “apokalips” sözcüğü kıyamet günü ile eş anlamlı kullanılır. Bu bölümde kullanılan simgelerde ilginçtir. Yedi kollu şamdan aslında Musevi simgesi olmakla birlikte burada Küçük Asya’nın yedi kilisesini yedi yıldız da bu kiliselerin meleklerini ya da kilise rahiplerini belirtir. Hz. İsa, havari Yuhanna’ya görünür ve 7 kiliseye ulaştırmak üzere mesajlar verir. Anadolu da Yedi Kilise M.S 53-56 tarihlerinde misyoner Pavlus Efes kentine gelmiş ve kaldığı süre içerisinde yörede Hıristiyanlığın yayılması için çalışmalar yapar. Bu çalışmalar sonucu ise Hıristiyanlık dininin ilk yedi kilisesi kuruldu. Yedi kilise, Roma İmparatorluğu döneminde kurulmuştur. Bu yedi kilise kurulduğu yerin Roma dönemindeki adıyla anılır. Efes –Selçuk (Ephesos) , İzmir (Smyrna) , Bergama (Pergamon ) , Salihli (Sardes ) , Alaşehir (Philedelphia) , Denizli ( Laodikeia) , Akhisar ( Thyateira) Hıristiyanlığın yasak olduğu dönemlerde ilk Hıristiyanların gizilice toplanıp ibadet ettikleri dönemlerden daha sonra birer kilise kurulmuştur. Yuhanna kaynaklarına göre; Hz İsa tarafından çeşitli emirler vahy olmuştur. İsa, ona ‘Bu dediklerimi yedi kilisenin meleklerini yaz ‘ demiş, vahiyde sık geçen ‘yedi yıldızın yedi melekleri ‘, ‘yedi şamdan’ın’ yedi kilise olduğu inanılmaktadır dedi. “BU YEDİ KİLİSENİN DE TÜRKİYE’DE OLMASI ÇOK BÜYÜK BİR AVANTAJDIR” Bu yedi kilisenin de Türkiye’de olmasının çok büyük bir avantaj olduğunu belirten Şahin,” İnanç turizmi açısından turist çekmektedir. İncil’de adı geçen yedi kiliseden biridir. Çoğu kaynakta “Philedelphia Churc ” diye de bahsedilir. Alaşehir sınırları içerisinde yer alır. Yuhanna’nın yazısında şehrin konumuyla ilgili dikkat çeken başka bir durum şudur. Bugünkü Alaşehir adıyla bilinen Philedelphia Sart’ın 50 km kadar güneydoğusunda, geniş bir volkanik ovanın kenarında kuruluydu. Bu sayede Alaşehir ovaları çok verimli ovalar olmuştur. Alaşehir antik kentten bugüne kadar bağcılıkla ün kazanmıştır" dedi. “ALAŞEHİR’DE DEPREMİN İZLERİ DAHA YOĞUNDUR”                                                    Alaşehir’de depremin izleri daha yoğun olduğunu belirten Şahin,” İ.S 17’ de Sart’ın yanı sıra on iki şehirde korkunç depremin sarsıntısı Philedelphiada yıllar sonra bile hissedilimiş, şehir büyük hasar görmüştür. Diğer yerlere göre; buradaki deprem izleri daha yoğundur. Alaşehir St. Jean kilisesinden günümüze çok az kalıntı kalmıştır. St. Jean Kilisesi’nin Mimari Yapısı Philedelphia'da (Alaşehir) yer sarsıntılarından çok tahrip olmuştur. Bu kent I.S. 17. ve 23. yüzyıllarda yıkılmış ancak Roma İmparatoru Tiberius tarafından yeniden inşa edilmiştir. Kilise meydana gelen çok sayıdaki sarsıntının etkisiyle zarar görüp tarihsel süreç içinde çatısı tamamen yıkılıp yok olmuştur. Altı paye (fil ayağı ) üzerine kurulan yapıtın bugün sadece üç tanesi ayakta kalmıştır. Payelerin 5 metre yüksekliğindeki fresk havari porteleri tahrişler nedeniyle zor görülmektedir. Doğuya düşen paye duvarında Meryem ana önünde ayin yapan bir grubun renkli tablosu da yine tahrişler nedeniyle zor seçilebilmektedir. Kilise günümüzde zaman zaman restore edilmektedir “dedi.
Alaşehir’de, Antik Philedelphia kentinin akropolü durumunda olan Toptepe düzlüğünde bulunan tapınak kalıntıları ve yine Toptepe’nin kuzey eteklerinde bulunan tiyatro, Bizans döneminde yapılmış olan surlar ve doğu kapısı ile M.S VI. Yüzyıla ait St. Jean Kilisesi en önemli eserler arasında yer alıyor. Resmi olmayan verilere göre 2022 yılında yerli ve yabancı olmak üzere St. Jean Kilisesini 17 Bin 237 kişi ziyaret ettiği belirtildi.

Alaşehir’de, Antik Philedelphia kentinin akropolü durumunda olan Toptepe düzlüğünde bulunan tapınak kalıntıları ve yine Toptepe’nin kuzey eteklerinde bulunan tiyatro, Bizans döneminde yapılmış olan surlar ve doğu kapısı ile M.S VI. Yüzyıla ait St. Jean Kilisesi en önemli eserler arasında yer aldığını belirten Araştırmacı Tarihçi Mehmet Şahin, Havarilerden Loannes adına yapılan St. Jean Kilisesi; Ege bölgesindeki Hıristiyanlığın ilk çağlarına ait 7 kiliseden birisi. Resmi olmayan verilere göre 2022 yılında yerli ve yabancı olmak üzere St. Jean Kilisesini 17 Bin 237 kişi ziyaret ederek Manisa Turizminde ikinci sırada yerini aldı ”dedi.

“ST. JEAN KİLİSESİ İNCİL’İN VAHİY BÖLÜMÜNDE İSMİ GEÇİYOR”

İncil’in vahiy bölümünde adı geçen ve kendilerine mesaj gönderilen yedi kilise Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicia ve Ephesus Hıristiyanlığın ilk kiliseleri olarak kabul edildiğini belirten Araştırmacı Tarihçi Mehmet Şahin, ”Bu kiliselerin hepside Anadolu da olup, üç tanesi Sardes, Philadelphia ve Thyatira Manisa ili sınırları içerisinde yer almakta ve inanç turizmi kapsamında ziyaret edilmektedir ”dedi.

“BU KİLİSELER HIRİSTİYANLIĞIN İLK KİLİSELERİ OLARAK KABUL EDİLİR”

Şahin, ”Buradaki kilise sözcüğü kiliseden ziyade cemaat anlamındadır. İncil’in ilk bölümü yeni ahit olarak bilinir. Son bölümünde küçük Asya havarisi olarak bilinen “Havari Yuhanna” nın vahiylerini bildirir ve bu kısımda Dünyanın sonu, kıyamet günü kavramlarından söz edilir. Bu kitapta geçen ve kendilerine mesaj yollanan Yedi kilise Türkiye içerisindedir. Bu kiliseler Hıristiyanlığın ilk kiliseleri olarak kabul edilir. Kutsal kitabın son kısmı “Yuhanna’nın Apokalips’i diye tanınır. Bazı durumlarda bu “apokalips” sözcüğü kıyamet günü ile eş anlamlı kullanılır. Bu bölümde kullanılan simgelerde ilginçtir. Yedi kollu şamdan aslında Musevi simgesi olmakla birlikte burada Küçük Asya’nın yedi kilisesini yedi yıldız da bu kiliselerin meleklerini ya da kilise rahiplerini belirtir. Hz. İsa, havari Yuhanna’ya görünür ve 7 kiliseye ulaştırmak üzere mesajlar verir. Anadolu da Yedi Kilise M.S 53-56 tarihlerinde misyoner Pavlus Efes kentine gelmiş ve kaldığı süre içerisinde yörede Hıristiyanlığın yayılması için çalışmalar yapar. Bu çalışmalar sonucu ise Hıristiyanlık dininin ilk yedi kilisesi kuruldu. Yedi kilise, Roma İmparatorluğu döneminde kurulmuştur. Bu yedi kilise kurulduğu yerin Roma dönemindeki adıyla anılır. Efes –Selçuk (Ephesos) , İzmir (Smyrna) , Bergama (Pergamon ) , Salihli (Sardes ) , Alaşehir (Philedelphia) , Denizli ( Laodikeia) , Akhisar ( Thyateira) Hıristiyanlığın yasak olduğu dönemlerde ilk Hıristiyanların gizilice toplanıp ibadet ettikleri dönemlerden daha sonra birer kilise kurulmuştur. Yuhanna kaynaklarına göre; Hz İsa tarafından çeşitli emirler vahy olmuştur. İsa, ona ‘Bu dediklerimi yedi kilisenin meleklerini yaz ‘ demiş, vahiyde sık geçen ‘yedi yıldızın yedi melekleri ‘, ‘yedi şamdan’ın’ yedi kilise olduğu inanılmaktadır dedi.

“BU YEDİ KİLİSENİN DE TÜRKİYE’DE OLMASI ÇOK BÜYÜK BİR AVANTAJDIR”

Bu yedi kilisenin de Türkiye’de olmasının çok büyük bir avantaj olduğunu belirten Şahin,” İnanç turizmi açısından turist çekmektedir. İncil’de adı geçen yedi kiliseden biridir. Çoğu kaynakta “Philedelphia Churc ” diye de bahsedilir. Alaşehir sınırları içerisinde yer alır. Yuhanna’nın yazısında şehrin konumuyla ilgili dikkat çeken başka bir durum şudur. Bugünkü Alaşehir adıyla bilinen Philedelphia Sart’ın 50 km kadar güneydoğusunda, geniş bir volkanik ovanın kenarında kuruluydu. Bu sayede Alaşehir ovaları çok verimli ovalar olmuştur. Alaşehir antik kentten bugüne kadar bağcılıkla ün kazanmıştır" dedi.

“ALAŞEHİR’DE DEPREMİN İZLERİ DAHA YOĞUNDUR”                                                   

Alaşehir’de depremin izleri daha yoğun olduğunu belirten Şahin,” İ.S 17’ de Sart’ın yanı sıra on iki şehirde korkunç depremin sarsıntısı Philedelphiada yıllar sonra bile hissedilimiş, şehir büyük hasar görmüştür. Diğer yerlere göre; buradaki deprem izleri daha yoğundur. Alaşehir St. Jean kilisesinden günümüze çok az kalıntı kalmıştır. St. Jean Kilisesi’nin Mimari Yapısı Philedelphia'da (Alaşehir) yer sarsıntılarından çok tahrip olmuştur. Bu kent I.S. 17. ve 23. yüzyıllarda yıkılmış ancak Roma İmparatoru Tiberius tarafından yeniden inşa edilmiştir. Kilise meydana gelen çok sayıdaki sarsıntının etkisiyle zarar görüp tarihsel süreç içinde çatısı tamamen yıkılıp yok olmuştur. Altı paye (fil ayağı ) üzerine kurulan yapıtın bugün sadece üç tanesi ayakta kalmıştır. Payelerin 5 metre yüksekliğindeki fresk havari porteleri tahrişler nedeniyle zor görülmektedir. Doğuya düşen paye duvarında Meryem ana önünde ayin yapan bir grubun renkli tablosu da yine tahrişler nedeniyle zor seçilebilmektedir. Kilise günümüzde zaman zaman restore edilmektedir “dedi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve beseylul.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.